Hiển thị kết quả duy nhất

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Mùn hữu cơ

220.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Combo mùn trồng hồng

288.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Đá Perlite – Đá trân châu

28.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

PHÂN Ủ VI SINH TRICHODERMA 1KG

60.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

PHÂN TƯỚI VI SINH TRICHODERMA 0.5KG

65.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Đất trồng cây (Bao 25l)

95.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Coco Coir Mix – Mụn dừa

130.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Coco Coir Chips – Vỏ dừa

150.000