Showing 13–24 of 24 results

Giá thể/ Phân dưỡng hữu cơ

Phân trùn quế Sfarm (Bao 5kg)

65.000 

Giá thể/ Phân dưỡng hữu cơ

Mật rỉ đường Sfarm

32.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Đất trồng cây (Bao 25l)

95.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Coco Coir Mix – Mụn dừa

130.000 

Giá thể/ Giá thể (Chất trồng)

Coco Coir Chips – Vỏ dừa

150.000 

Giá thể/ Phân dưỡng hữu cơ

Phân dưỡng mầm lá (Chai 500ml)

50.000 

Giá thể/ Phân dưỡng hữu cơ

Phân dưỡng hoa 7 NGÀY (Chai 500ml)

50.000 

Giá thể/ Phân dưỡng hữu cơ

Phân Vi Lượng (Chai 250ml)

100.000 

Giá thể/ Phân dưỡng hữu cơ

Neem oil – Phòng trị côn trùng 100ml

150.000 

Giá thể/ Phân dưỡng hữu cơ

Phân dưỡng neem cake (Gói 1kg)

150.000