Khớp Xoay Nối Ống Tre Thép Daim Nhật

5.0007.500

Cách chọn khớp xoay:

Khớp xoay 1 x Khớp xoay 2

VD: ø8 x ø11 (dùng để liên kết ống ø8 và ống ø11)

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển - Tính phí giao hàng