Mùn hữu cơ

220.000 

Đường kính miệng: 30cm, 35cm, 40cm

còn 50 hàng