Phân Vi Lượng EDTA Ngừa Vàng Lá Gân Xanh

100.000

  • Chuyên dùng cho hoa hồng.
  • Phòng ngừa vàng lá gân xanh
  • Thể tích: 500ml

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển - Tính phí giao hàng